PSİKOLOJİK TEST NEDİR ?

Psikolojik test; Bireylerin herhangi bir niteliğini ölçme amacıyla, nitelikler evrenini temsiledecek şekilde seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır.Bireylerin çok çeşitli niteliklerini ölçmek, dolayısı ile bireyler arasındaki nitelik farklarını ortaya koymaktır.Testlerin işlevi “bireyler arasındaki farkları” ya da “aynı kişinin farklı zaman ve durumlardaki tepki farklarını” ölçmektir.En genel işlevi ise çok çeşitli durumlarda ortaya çıkan bireylere ve gruplara ilişkin karar verme süreci için gerekli bilgileri toplamaya olanak sağlamasıdır.

Psikolojik testler, test için eğitimi almış alanda uzman kişiler tarafından uygulanmalı, test yapılacak bireylerin yaş düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır.Çünkü testörün bilgisi ve uzmanlık alanına göre sonuçlar değişkenlik göstermektedir.