Nur ÖZTÜRK

Uzman Psikolog


24 Temmuz 1991 yılında İstanbul’da doğan Uzman Psikolog/ Psikoterapist Nur ÖZTÜRK İLMAN, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2009-2014 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yaparak deneyim kazanma ilkesini benimsemiş, bu stajlarını; Acıbadem Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Bilimleri Hastanesi, Bilfen Koleji ve Düşler Akademisi’nde tamamlamıştır. 2014 yılında Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış, 2017 yılında eğitimini tamamlayarak Uzman ünvanını almıştır. Yüksek Lisans Tez aşamasında araştırma konusu olarak Türkiye’de sık sık gündemde olan “Çocuk İstismarı ve Aile Tutumu arasındaki ilişkiyi”incelemek adına bir takım araştırmalar yapmıştır. 2015-2016 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen ve 15 ay boyunca süren Rorschach ve Projektif Testler (TAT ve CAT) eğitimini ve 2017 yılında Uludağ Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren ileri seviye psikoterapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne kabul edilmiş; programın teorik, formülasyon ve süpervizyon aşamalarını tamamlamıştır. 15. Grup üyeliği ile bütüncül bir psikoterapi yaklaşımını benimseyen Öztürk İlman, her bir danışana özel ayrı bir terapi süreci planlamanın önemli olduğuna inanmakta, danışanın ihtiyaç ve sıkıntıları doğrultusunda kullandığı yöntem ve teknikleri şekillendirebilme esnekliğine sahip bir psikoterapisttir. 2015 yılından itibaren çeşitli okullarda danışmanlık yapmış okul öncesi, ilkokul ve lise grubuyla çalışmalarda bulunmuştur. Hala okullara danışmanlık hizmeti veren Uzman Psikolog/ Psikoterapist NUR ÖZTÜRK İLMAN ayrıca Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezini kurmuş ve burada danışanlarına hizmet vermektedir.

Eğitimler

Uludağ Üniversitesi – Aile Danışmanlığı

Marmara Üniversitesi – Pedagojik Formasyon

Uzm. Dr. Tahir Özakkaş – Bütüncül Psikoterapi

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı – Rorchach, CAT ve TAT Projektif Testler

Uzm. Psikolog/ Psikoterapist Nilüfer Önder Sanatçı – Cinsel Terapi

Uzm. Klinik Psikolog Azim Şengül – Sınav Kaygısı ve Motivasyon

Filal Terapi Eğitimi

Yurt Dışında Aldığı Eğitimler:

Regent Oxford – Summer School in England 17 Temmuz-12 Agustos 2011

ST Michael’s School – Summer School in England 12 Temmuz -12 Agustos 2004

Barnasdiston Hall – Summer School in England 09 Temmuz -23 Temmuz 2003

Seminer ve Kongreler

Okul ve Psikanaliz – 2019

2. Bütüncül Psikoterapi Kongresi – 2018

Asoss Congress- Alanya – 2018

1.Bütüncül Psikoterapi Kongresi – 2017

Psikosoyal Destek ve Travma – 2012

Yüksek Lisans Tezi: 6.7.8. Sınıf Öğrencilerinde Çocuk İstismar ve Aile Tutum İlişkisinin İncelenmesi (Kod:470176 Ulusal Tez Merkezi)

Tez Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Muzzaffer Şahin

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

N. Öztürk , M. Şahin “Ailelerin Çocuk Yetiştirme Tutumu İle İstismar Arasındaki Bağlantının İncelenmesi” 4. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu 3- 5 Mayıs 2018, Antalya.