Oyun Terapi Danışmanlığı | beylikduzupsikolojimerkezi.com


‘‘ Oyuncaklar çocukların kelimeleri, oyun çocukların dilidir.’’

Oyun çocuklar için iletişim kurmanın en doğal halidir. Oyuncaklar çocuklar için kelimeler gibidir ve oyun adeta onların dilidir. Yetişkinler deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade ederler ancak çocukların iletişim dili yetişkinlerinkinden farklıdır; yaşadıkları deneyimleri keşfetmek ve düşüncelerini ifade etmek için oyuncakları kullanırlar. Oyun her ne kadar ebeveynler tarafından sadece eğlenceli bir aktivite gibi görünsede; aslında oyun sırasında çocuklar hayatı deneyimler; hayatın nasıl işlediğini keşfeder; duygu ve arzularını ortaya koyar; sorunlarıyla başa çıkmada alternatif çözüm yolları bulmayı öğrenir; kaybettiği güveni yeniden inşa etme fırsatı bulur. Aynı zamanda çocuklar oyun oynarken; fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirirler. Oyun terapisi; oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel bir terapi türüdür. Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar.. Oyun terapisinde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar çocuklara sunulur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar. Kuklalar, oyun evleri, minyatür tiyatrolar, oyun hamurları, kâğıt ve renkli kalemler... gibi daha bir çok materyalle çocuğun dünyasına girilir. Çocuklar oyun seanslarında negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla üzerinde çalışma fırsatı bulurlar.Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklıgelişimlerine ulaşmaları hedeflenir. Neden Oyun Terapisi? Çocuklar oyun oynamayı severler . Onların oyunu önemsiz bir eğlence değildir ; önemli derecede anlam ve ifade içerir.. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz.

Oyun çocuğun kendisini ifade etme biçimidir ve oyuncaklarıda ifade sembolleri olur. Oyun çocuklar için terapi anlamında kullanıldığında çocuk duygularını ifade etme ortamı bulur; davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden oluşturur. Çocuğun Oyun Seansındaki Oyunu ile Evde Oynadığı Oyun Aynı mıdır? Çocuklar için oyun, ilişkilerini ve sosyal becerilerini prova ettikleri doğal bir iletişim yoludur. Bu sebeple, oyunun temel işlevi evde ya da oyun seanslarında değişmez. Ancak oyun seanslarının içindeki oyun, teknik ve içerik açısından çocuğun kendi kendine ya da diğer yetişkinlerle oynadığı oyundan tabi ki farklıdır. Oyun Terapisinin evdeki oyundan en temel farkı çocuğun oluşturduğu bu sembolik anlatımları okuyabilen bir terapistin orada olup onunla oynamasıdır. Oyun terapisinde çocuğun tercih ettiği oyuncaklar, bu oyuncakların kullanılış şekli ve bu oyuncakların soyut/somut anlamları eğitimli bir oyun terapisti tarafından çözümlenir. Terapist ile çocuğun arasında kurulan terapötik ilişki, yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu oynarken, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Bu sayede, çocuklar travmatik deneyimlerini oyunlarında aktarırken eğitimli bir oyun terapisti iyileştirici tepkileri çocuğa verebilir. Çocuk Kaç Yaşından İtibaren Oyun Terapisinden Faydalanabilir? Genellikle 2-12 yaş aralığındaki çocuklar oyun terapisinden faydalanabilirler. Alt sınır olarak ele alınan 2 yaş, gelişimsel olarak çocukların sembolik oyun oynamaya başlayabildikleri yaştır. Bu sebeple çocuğun kendisini sözle ifade etmesi beklenmeden, sembolik oyun oynamaya başlayan her çocuk Oyun Terapisinden faydalanabilir. Oyun Terapisinde Çocuklar Ne Öğrenir? Oyun terapisi sürecinde çocuklar, çevresiyle kurduğu ilişkiler hakkında, negatif olarak tecrübe ettikleri yoğun duygusal olayları oyun sırasında ifade ederler. Oyun terapistinin yardımı ile çocuklar oyun içinde yeniden oluşturulan bu deneyimleri değiştirme fırsatı bularak sorunlarına daha sağlıklı çözümler üretirler. Böylece oyun terapisi sürecinin sonunda çocuklar, başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. En önemlisi de çocuklar yavaş yavaş, duygu seviyelerine göre kendilerini kabul etmeyi öğrenirler.


Oyun terapisi süreci, çocuklar için sadece yaşadıkları zor duygularla başa çıkmalarına ve kendi kendilerine çözümler bulmalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerine saygı duymayı, duygularını ifade etmeyi, sorumluluk almayı, problemlere karşı çözüm odaklı olmayı, yeni sosyal beceriler geliştirmeyi ve başkalarına karşı empati kurmayı da öğretir. Oyun Terapisi ileÇocuğunuz Hangi Problemlerini Çözebilir? Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel) , Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum, Ayrılık Anksiyetesi, Uyku, yeme ve tuvalet problemleri, Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları), Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler, Seçici dilsizlik / sessizlik, Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.), Boşanma sonrası adaptasyon sorunları, Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme, Evlatlık alınma / edinilme durumu, Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler, Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak, Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik, Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları, İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu, Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler